Planning

Training Assertiviteit en zelfverzekerd optreden / assertiviteitstraining

€ 1295.00 excl. btw; dagarrang. € 59.00
do 15/03, do 22/03, do 29/03 (Almere)
PDF-brochure

Training Assertiviteit en zelfverzekerd optreden / assertiviteitstraining

€ 1295.00 excl. btw; dagarrang. € 59.00
di 03/04, di 10/04, di 17/04 (Almere)
PDF-brochure

Training Assertiviteit en zelfverzekerd optreden / assertiviteitstraining

€ 1295.00 excl. btw; dagarrang. € 59.00
do 31/05, do 07/06, do 14/06 (Almere)
PDF-brochure

Training Assertiviteit en zelfverzekerd optreden / assertiviteitstraining

€ 1295.00 excl. btw; dagarrang. € 59.00
do 06/09, do 13/09, do 20/09 (Almere)
PDF-brochure

Training Assertiviteit en zelfverzekerd optreden / assertiviteitstraining

€ 1295.00 excl. btw; dagarrang. € 59.00
di 30/10, di 06/11, di 13/11 (Almere)
PDF-brochure

Training Assertiviteit en zelfverzekerd optreden

Aantal lesdagen:3 dagen
Tijden:9:30 uur - 17:00 uur
Locatie:hotellocatie te Almere
Trainingsmateriaal:inclusief
Telefonische intake:indien gewenst
Certificaat:bewijs van deelname

Competenties

Assertiviteit

Aanspreken op gedrag

Durf

Zelfontwikkeling

Zelfinzicht

Collegialiteit

Initiatief

Zelfvertrouwen

Resultaatgerichtheid

Training Assertiviteit en zelfverzekerd optreden / assertiviteitstraining

Merk je wel eens dat je geneigd bent om lastige situaties en conflicten uit de weg te gaan? Denk je wel eens na afloop van een vergadering of gesprek: "Waarom heb ik net niet dat ene belangrijke punt naar voren gebracht?" Wanneer je iets gevraagd wordt zeg je dan vaker ja dan je zou willen?

Op zich ben je tevreden over de manier waarop je samenwerkt met je collega's. Toch merk je dat je in bepaalde situaties niet alles uitspreekt, of dat je met bepaalde zaken rond blijft lopen. Het vinden van de balans tussen het goed voor jezelf opkomen en het meegaan met de ander is niet altijd even vanzelfsprekend.
Je kunt je soms onzeker voelen om je mening en ideeën naar voren te brengen of ongewenst dichtklappen, bijvoorbeeld tijdens vergaderingen, discussies of tijdens een intensief gesprek met collega's. Graag zou je je persoonlijke assertiviteit en effectiviteit vergroten, beter voor jezelf opkomen en zelfbewuster en sterker overkomen; kortom assertiviteit doelbewust inzetten in je dagelijkse praktijk.

In deze assertiviteitstraining leer je, met respect voor de ander, je persoonlijke mening en ideeën op een natuurlijke en conflictloze manier naar voren te brengen. Je leert in deze assertiviteitstraining op een prettige manier voor jezelf op te komen, wat je meer zelfvertrouwen geeft. Je krijgt antwoord op de vragen; hoe kan ik zekerder van mezelf worden? Wat belemmert mij om assertief op te treden? Hoe breek ik op een nette manier een gesprek af? Hoe leer ik beter mijn grenzen te stellen? Hoe weiger ik een verzoek zonder dat dit verkeerd overkomt? Hoe geef ik op een nette manier kritiek?


Programma training Assertiviteit en zelfverzekerd optreden / assertiviteitstraining

In een mix van theorie en praktijk komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Inzicht in je eigen gedrag, optreden en assertiviteit

 • belemmeringen om assertief op te treden
 • persoonlijke drijfveren, belangen en waarden
 • bewustwording eigen houding
 • omgaan met spanning in lastige situaties
 • uiting geven aan persoonlijke gedachten en gevoelens
 • gedragsstijlen van Leary
 • kernkwaliteiten en zelfvertrouwen

Assertiviteit en assertief gedrag

 • wat is assertiviteit
 • het verschil tussen (sub)assertief en agressief gedrag
 • ontstaan van assertief gedrag
 • samenhang gedrag, gedachten en gevoelens
 • reageren op een verzoek of opdracht
 • assertieve vraag- en luistertechnieken
 • assertiviteit in één-op-één situaties en in een groep
 • ‘nee’ leren zeggen zonder schuldgevoel

Assertief communiceren

 • herkennen van (non-)verbaal gedrag
 • respectvol verzoeken weigeren
 • bezwaar maken, kritiek geven en reageren op kritiek
 • verzoeken doen en opdrachten geven
 • assertieve gesprekssturing
 • assertiviteit in gespreksvoering
 • overtuigend je mening geven

Feedback, conflicten en belangentegenstellingen

 • feedback geven en ontvangen
 • omgaan met emoties en lastige gesprekken
 • spelregels bij feedback
 • angst voor conflicten
 • tegenwerpingen, weerstand en verschillende belangen
 • lastig gedrag en conflicthantering
 • assertiviteit in optreden en onderhandelen

Resultaat

Na afloop van de training Assertiviteit en zelfverzekerd optreden ben je beter in staat jezelf te profileren. Je kunt voor jezelf opkomen en treedt zelfbewuster op, met respect voor de ander. Je stapt na deze assertiviteitstraining makkelijker op mensen af en durft ‘nee’ te zeggen.

Je:

 • komt duidelijk, zelfverzekerd en daadkrachtig over
 • hebt meer inzicht in je eigen gedrag, assertiviteit en de gevolgen daarvan
 • kunt beter omgaan met eigen en andermans emoties
 • gaat problemen, weerstand en conflicten niet uit de weg
 • neemt eerder initiatieven en bent actiever betrokken
 • kunt goed omgaan met kritiek en stelt zich assertief op
 • uit kritiek en waardering op een directe manier
 • weet welke factoren spanning oproepen en hoe je hiermee om kunt gaan
 • hebt meer begrip voor het standpunt van anderen zonder je eigen belang te verwaarlozen
 • durft mensen aan te spreken wanneer je last hebt van hun gedrag of werkwijze
 • weet waar je persoonlijke grenzen liggen en bent in staat om je grenzen te verleggen

Doelgroep

De training Assertiviteit en zelfverzekerd optreden is bedoeld voor iedereen die beter voor zichzelf op wil komen, duidelijker en daadkrachtiger wil overkomen en die op een zelfverzekerde en assertieve manier mensen en situaties wil benaderen.


Persoonlijke evaluatie / aftercare


Na afloop van de training Assertiviteit en zelfverzekerd optreden is het mogelijk dat de cursist een persoonlijke evaluatie van de trainer ontvangt. Via deze evaluatie ontvangt de cursist de bevindingen van de trainer gedurende de assertiviteitstraining, een persoonlijke analyse evenals de leerpunten en een persoonlijk advies. Onze cursisten en hun leidinggevenden gebruiken deze evaluatie in de praktijk als een persoonlijk actieplan voor zichzelf en als leerdocument in bijvoorbeeld voortgangs- en functioneringsgesprekken. Indien je er prijs op stelt om deze evaluatie te ontvangen, kun je dat aangeven op het inschrijfformulier.

© 2011 Training4U.nl / zie ook: www.training4u.nl, training communiceren, www.traininginassertiviteit.nl en www.trainingklantgerichtheid.nl / linkpartners